Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OG VIỆT NAM (Sau đây gọi tắt là “OG”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite “http:// duocphamog.com” của  OG

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, OG sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của OG được cung cấp trên website này.

OG đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

OG cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website http://duocphamog.com cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đặt hàng trực tuyến, thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi thu thập bao gồm:

– Họ và Tên
– Địa chỉ
– Địa chỉ Email
– Số điện thoại

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Giao hàng quý khách đã đặt tại http://duocphamog.com
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng
2- Phạm vi sử dụng và thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12 – Tòa C – Tòa nhà Hồ Gươm Plaza – Số 102 Đường Trần Phú – Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội

Điện thoạị: 1900 561 225

Email: duocphamog.info@gmail.com

GPKD số 0108641175 theo Giấy CNĐKDN do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

5 – Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu và cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Các thông tin các nhân của khách hàng bao gồm các nội dung tại mục 1 được hiệu chỉnh và tiếp cận, đồng thời nếu phát sinh bất cứ khiếu nại nào liên quan đến thông tin cá nhân, khách hàng có thể phản hồi với chúng tôi qua địa chỉ và số điện thoại như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12 – Tòa C – Tòa nhà Hồ Gươm Plaza – Số 102 Đường Trần Phú – Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội

Điện thoạị: 1900 561 225

Email: duocphamog.info@gmail.com

5- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại OG, sự riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại OG. Trong một vài trường hợp đặc biệt, OG có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. OG cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân thành viên, OG có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị OG xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 12 – Tòa C – Tòa nhà Hồ Gươm Plaza – Số 102 Đường Trần Phú – Mỗ Lao – Hà Đông – Hà Nội

Điện thoạị: 1900 561 225

Email: duocphamog.info@gmail.com

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website http://duocphamog.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.

6. Xử lý lỗi kỹ thuật

OG cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của chúng tôi OG sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên OG, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

OG cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì thành viên đó phải thông báo cho Ban quản lý OG qua điện thoại 1900 561 225 (từ 8:00 – 17:00) hằng ngày)chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian nhanh nhất.

OG không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do chúng tôi gây ra.