Danh sách các quận huyện ở Huyện Lục Nam bán OG

Nhà thuốc số 4

TT Biển – Biển Động – Lục Ngạn, Bắc Giang

Nhà thuốc số 3

Số 164 Trường Trinh, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Nhà thuốc Thu Hương

Cổng Bệnh viện Đa Khoa ,TT Đồi Ngô, Lục Nam
Huyện Lục Ngạn

Nhà thuốc số 1

Cổng BV Lục Nam, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang