Danh sách các quận huyện ở Quận 8 bán OG

Nhà thuốc Hưng Tuấn

số 2B Lô 22, Phạm Thế Hiển, p4, quận 8, tp HCM.

Nhà Thuốc Thùy An

993 Tạ Quang Bửu, Phường 6, quận 8, TP HCM

Nhà thuốc 301 Trung Hưng

51 Hoài Thanh. Phường 14, quận 8, TP HCM

Nhà thuốc Thanh Khoa

46A Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP HCM

Nhà thuốc Thiện Chí

238 Bùi Minh Trực, Phường 5, quận 8, TP HCM

Nhà Thuốc Phúc Tâm

17 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, quận 8, TP HCM

Nhà Thuốc Ngọc Mi

668 Phạm Thế Hiển, P. 4, Quận 8- TP HCM

Nhà thuốc Mỹ Huệ

471 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp HCM