Danh sách các quận huyện ở Quận Hải Châu bán OG

Nhà thuốc Phước Thiện 1

Số 370 Trưng, Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, TP. Đà Nẵng( số a chủ 0913494524)

Nhà Thuốc sức khỏe vàng

Số 235 Nguyễn Hoàng , Vĩnh Yên, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Nhà thuốc Liên Thông chị Hồng

59 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà thuốc Thanh Huyền

57 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà thuốc Minh Huyền

547, Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

Quầy Thuốc An Nhiên

395 Núi Thành, P Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà thuốc Mai Anh

288 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà thuốc Dapharco 176

200, Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà thuốc Thu Lan 3

147 Lê Đình Lý – Bình Thuận – Hải Châu – Đà Nẵng

Nhà thuốc Phúc Hưng

139 Hoàng Diệu, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng