Danh sách các quận huyện ở Thành phố Vũng Tàu bán OG

Nhà thuốc số 4

Số 862 Đường 30/4, Phường11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhà thuốc số 3
Nhà thuốc số 2

Số 418 Trương công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhà thuốc số 1

189, Nam Kì Khởi Nghĩa, Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.